Konsten att skriva en affärsplan

Author: | Posted in Onlinehandel No comments

Att skriva en affärsplan är inte enkelt och det kräver en hel arbete. En affärsplan ska ligga till grund för din framtida företagsverksamhet. Många skriver en affärsplan i inledningen av verksamheten men det är viktigt att hela tiden uppdatera sin affärsplan så att den hålls aktuell. Om du söker finansiering från externa parter är det viktigt att ha en affärsplan att visa upp. Om du inte kan visa att du har en idé som kan fungera på lång sikt finns det risk att ingen vill investera i ditt företag. Affärsplanen fungerar också som ett internt stöddokument.

Vad en affärsplan kan innehålla

Vad ska en affärsplan innehålla? Här finns några mallar du kan använda dig av. Ofta brukar man ta upp frågor som strategi, vision, personal, marknadsföring, finansiering, patent och rekrytering. Det gäller att vara noggrann när man gör sin affärsplan. Om man missar några viktiga aspekter finns det risk att företaget inte går som man har tänkt. Samtidigt är det bra att inse att allt inte går att förutse och förutspå innan man startat. För att verkligen veta om ett företag kommer att kunna bli lönsamt behöver man testa det i praktiken. Då är det bra att börja i liten skala och sedan utöka verksamheten.

Affärsplanen ska vara ett levande dokument

Att alltid hålla sin affärsplan uppdaterad är grundläggande för att du ska ha nytt av den. Om du missar att uppdatera den efter hand som verksamheten växer finns det risk att den bara blir ett dött dokument som inte används. Kom ihåg att din affärsplan ska vara ett stöd och en hjälp för dig själv. Genom att då och då återvända till affärsplanen kan du få hjälp att behålla fokus på vad som är viktigast i verksamheten. Då kan du också se och följa upp om du nått de mål som du har satt upp. Märker du att du inte lever upp till din egen plan är det förmodligen läge att justera något i verksamheten.

nominal