Skaffa ett kontor för din onlineverksamhet

Author: | Posted in Onlinehandel No comments

Har din onlineverksamhet växt och fått ett större behov av anställda? I så fall kan det vara dags att skaffa ett kontor att utgå ifrån. Oavsett om du säljer en produkt eller en tjänst så är ett kontor ett bra medel för att lyckas bättre med verksamheten.

Varför ha kontor för onlineverksamheten?

När man är i uppstarten av en onlineverksamhet är inte behovet av ett kontor så stort eftersom man oftast är ensam och det är lätt att hantera den lilla kundkrets man har på egen hand. Men i takt med att verksamheten växer blir även behovet av mer personal större. Att ta emot beställningar, packa varor, skicka iväg varorna samt sköta kontakten med kunderna blir svårare att hinna med om man är ensam i företaget och har en växande kundkrets. Kunderna kanske även har frågor om en produkt eller vill göra en reklamation. Då kan det vara bra att ha någon anställd som kan sköta den biten samt vara en mellanhand mellan kund, företaget samt eventuella samarbetspartners man har. Om det krånglar i något led är det viktigt att inte hela företaget stannar upp på grund av personalbrist för att kunna lösa situationen.

Hitta kontor för onlineverksamheten

Beroende på hur mycket din onlineverksamhet har expanderat så kan behovet av ett kontor variera. Det är bra om kontoret ligger i nära anslutning till företagets övriga verksamhet så att det är lätt att ha en nära kommunikation om eventuella problem skulle uppstå. Men hur hittar man ett passande kontor till sin verksamhet? Det annonseras lediga och rymliga kontor på olika ställen, framförallt på nätet. Men man kan troligtvis även hitta kontor i sin lokala dagstidning eller genom att själv sätta upp annonser på nätet eller i tidningen om att man söker ett kontor.

Vad får kontoret kosta?

Olika företag har olika budgetar som de måste förhålla sig till, så kostnaden för ett kontor bör anpassas efter din verksamhets ekonomiska situation. En tumregel att hålla sig till kan dock vara att utgifterna för kontoret inte bör vara högre än 15 % av företagets totala utgifter, vilket inkluderar hyra, el och andra omkostnader som följer med kontoret exklusive personalkostnader. Kontoret ska bli en tillgång och en investering för företaget på olika sätt så att företaget blir mer effektivt i alla led.

nominal