Onlinehandel – möjligheternas marknad

Author: | Posted in Onlinehandel No comments

Nu för tiden kan det mesta köpas på internet, allt från böcker till elektroniska tjänster. Faktum är dock att de flesta människor tänker på fysiska föremål när de får höras om onlinehandel. Det finns emellertid en rad elektroniska tjänster som smidigt inhandlas och används via internet. Denna typ av handel tenderar att öka mer och mer, och det är nog inte en helt orimlig gissning att anta att denna utveckling kommer att fortsätta.

Produkter på internet
Det fanns i början en viss skepsis hos allmänhet vad beträffar köp på internet. Att inte kunna hålla i varan och verkligen titta på den sågs som en stor nackdel. Med tiden har dock denna skepsis till stor del försvunnit, eftersom folk i allmänhet kan hitta data om den produkt de är intresserade av från internet. När det gäller köp av elektroniska tjänster existerar denna skepsis av naturliga skäl inte. Det går till och med att provköra produkten via sin dator innan ett köp sker.

Young women in a cafe with credit card +++++ Note for the inspector : Credit card is fake +++++

Köp av tjänster på internet
Vad du än behöver hjälp med – sannolikheten är stor att du finner vad du söker på nätet. Exempel på dessa tjänster är bokföringsprogram, gps-navigeringsapplikationer, hjälpprodukter till personer som jobbar med att skriva på internet, med mera. En produkt vi ska titta närmare på här är program som sysslar med något som heter factoring. Denna företeelse kan beskrivas som en tjänst där ett företag kan sälja sina fakturor till ett finansbolag för att snabbt få in pengar. Finansbolaget åtar sig här att ta över skulden mot att det vanligtvis ganska lilla företaget får en del av skuldbeloppet direkt i handen.

Factoring
Det finns olika typer av factoring. Dels den sort som beskrevs ovan, det vill säga att ett företag säljer sina fakturor till ett finansföretag. Sedan kan villkoren variera en del, exempelvis genom att kundföretaget belånar sina fakturor varvid tjänsten kallas factoring med regress eller ibland, lämpligt nog, fakturabelåning. Alla dessa lösningar är tilltänkta att ge ett företag snabba pengar då dessa behövs, eller att jämna ut eventuella inkomstcykler under en tidsperiod.

nominal