Därför handlar allt fler online

Author: | Posted in Onlinehandel No comments

E-handeln har växt sig allt starkare under de senaste åren, och utvecklingen verkar inte stanna av. Att allt fler väljer att handla online istället för i butik har också sina anledningar. Till att börja med verkar allt fler föredra bekvämligheten i att kunna beställa allt man behöver sittandes i soffan, och sedan få dem levererade till dörren eller hämta upp varorna i samband med att man åker och handlar.

En annan klar fördel med att handla via nätet är priserna, som ofta är betydligt lägre än i butik. Priser har alltid styrt konsumenters beteende till viss grad, och e-handeln är inget undantag.

Slutligen är det enorma utbudet som e-handeln erbjuder en klar fördel, och detta utbud växer hela tiden i takt med att allt fler produktkategorier och branscher blir tillgängliga via nätet.

E-handelns tillväxt behöver dock inte betyda att butikerna dör ut, eftersom vi konsumerar mer totalt sett än tidigare. Många konsumerar också över sina tillgångar, till exempel genom att låna pengar för att kunna köpa en ny tv eller ny mobiltelefon. Det är självklart inte att rekommendera, men om man exempelvis har behov av en ny bil och inte har råd med det, kan ett lån via Freedom Finance (där man kan jämföra bankernas lånevillkor) i kombination med att man köper bilen via annonser på nätet (där priserna är lägre) göra att man i alla fall får de bästa möjliga förutsättningarna för sitt lån.

nominal